ค่าก่อสร้างมีราคาที่สูงขึ้น

ปัจจุบันเมื่อต้องการทำการสร้างบ้าน จะสังเกตเห็นได้ว่าค่าก่อสร้างบ้านนั้นสูงขึ้น แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ค่าก่อสร้างนั้นมีราคาแพงขึ้น

ค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัยในในประเทศไทยสูงขึ้นเนื่องจากราคาพลังงานและเหล็กพุ่งสูงขึ้น

อาจเนื่องมาจากว่าขณะนี้รัสเซียกำลังมีปัญหาการขัดแย้งกับยูเครน ทำให้ราคาพลังงานและเหล็กพุ่งสูงขึ้น

สาเหตุของราคาที่พุ่งสูงขึ้นก็คือ รัสเซียและยูเครนเป็นผู้ผลิตเหล็กแกนนำของโลก โดยมีส่วนแบ่งตลาด 14% ของตลาดโลก ด้วยสาเหตุนี้ทำให้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปทั่วทุกแห่ง รวมถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลก

นอกจากเหล็กแล้ว วัสดุที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง เช่น ไม้และคอนกรีต ยังคงขึ้นราคาอย่างต่อเนื่อง และด้วยเหตุนี้ต้นทุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในประเทศไทยซึ่งมีการนำเข้าวัสดุจากต่างประเทศนั้น ทำให้มีผลกระทบต่อค่าก่อสร้างเช่นกัน

จริง ๆ แล้วราคาเหล็กได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ประมาณปี 2564 ก่อนที่จะเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน และราคาเหล็กก็ค่อยๆ พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่ปัญหาการรุนรานได้เริ่มต้นขึ้น

การที่รัสเซียบุกยูเครนในครั้งนี้ ทำให้สถานการณ์โลกไม่เสถียร และวัสดุที่จำเป็นสำหรับการก่อสร้าง เช่น พลังงานและเหล็กกล้ามีแนวโน้มสูงขึ้น หากคุณกำลังพิจารณาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในประเทศไทยในอนาคต โปรดให้ความสนใจกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันและตัดสินใจอย่างรอบคอบ