ระบบระบายอากาศ
ประเภทแลกเปลี่ยนความร้อนคืออะไร

คุณรู้หรือไม่ว่าระบบระบายอากาศ ประเภทแลกเปลี่ยนความร้อนคืออะไร เมื่อเปรียบเทียบก่อนแล้วหลังติดระบบระบายอากาศ พบว่าค่าไฟฟ้าลดลง

ในที่นี้ จะอธิบายเกี่ยวกับระบบแลกเปลี่ยนความร้อนที่ช่วยลดต้นทุนด้านของสาธารณูปโภค

ลดต้นทุนสาธารณูปโภคคืออะไร

ระบบระบายอากาศแลกเปลี่ยนความร้อน จะถ่ายเทอุณหภูมิของอากาศภายในห้องออกสู่ภายนอกและระบายออก ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เครื่องปรับอากาศในฤดูร้อน หากอุณหภูมิภายในอาคารอยู่ที่ 25°C และอุณหภูมิภายนอกเท่ากับ 30°C  อากาศที่ 30°C จะถูกทำให้เย็นลงก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก และอากาศภายนอกเข้าสู่ห้องในสภาวะที่เย็นลง จึงมีผลในการประหยัดพลังงาน

เมื่อนำระบบนี้มาใช้ ได้แสดงให้เห็นผลการประหยัดพลังงานที่สูง และมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคลดลงประมาณ 27%

นอกจากค่าสาธารณูปโภคที่ลดลงแล้ว ยังทำให้ทีอากาศในห้องนั้นมีความสดชื่น ด้วยระบบระบายอากาศทำให้รู้สีกสบาย

ด้วยระบบระบายอากาศนี้ จะได้รับประโยชน์คือค่าไฟฟ้าลดลงและมีอากาศบริสุทธิ์อยู่เสมอ ทำให้รู้สึกสดชื่นในระหว่างที่อยู่ในห้อง พร้อมทั้งมีสุขภาพที่ดีด้วย