บ้านที่ภายในตัวบ้านสามารถถ่ายเทอากาศ

บ้านที่มีอากาศถ่ายเทที่ดีเป็นอย่างไรอย่างไร ประสิทธิภาพของฉนวน (การประหยัดพลังงาน) และการระบายอากาศ (สุขภาพ) อาจเป็นเรื่องสวนทางกัน แต่ถ้าบ้านที่มีอากาศถ่ายเทสูงซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นบ้านที่มีการสร้างที่ได้มาตราฐานสูง

ในที่นี้ จะของพูดถึงบ้านที่มีมีอากาศถ่ายเทได้ดี

บ้านที่มีอากาศถ่ายเทดีคือ

บ้านที่มีอากาศถ่ายเทที่ดีหมายถึงบ้านที่มีไม่มีการรั่วไหลของการอากาศ กล่าวคือมีช่องว่างระหว่างภายนอกกับกำแพงและเพดานเพียงเล็กน้อย

ในกรณีของบ้านไม้ทั่วไป จะช่องว่างเล็กน้อยเกิดขึ้นเนื่องจากรูปทรงของไม้ ช่องว่างนี้ทำให้อากาศร้อนหรือเย็นจากภายนอกเข้ามาได้ ทำให้อุณหภูมิภายในห้องเปลี่ยนไป

ในบ้านที่มีอากาศถ่ายเทได้สูง จะใช้เทปปิดช่องลม วัสดุก่อสร้าง และวัสดุฉนวนความร้อนเพื่ออุดช่องว่างที่เกิดขึ้นในบ้านไม้ เพื่อไม่ให้อากาศไหลจากภายนอกสู่ภายใน

การกำจัดช่องลมนำไปสู่การลดการใช้พลังงานเมื่อปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศในช่วงฤดูร้อนและเดือนที่หนาวเย็นเพื่อส่งผลให้ประหยัดพลังงาน

บ้านที่มีภายในบ้านมีอากาศถ่ายเท หมุนเวียนได้ดี ให้ผลการประหยัดพลังงานสูงโดยปิดช่องว่างระหว่างอากาศภายนอกและภายในบ้าน สำหรับผู้ที่กำลังคิดจะซื้อบ้านประเภทนี้ ก็จะช่วยประหยัดค่าไฟ เช่น เครื่องปรับอากาศ ถ้าคิดในระยะยาวก็จะค่อนข้างประหยัดมาก