อายุของบ้านนั้นเท่าไหร่กัน

บ้านมีอายุยืนยาวและเสื่อมค่าไปตามกาลเวลา ในที่นี้จะขออธิบายว่าบ้านมีอายุยืนยาวแค่ไหนและจะอยู่ในบ้านต่อไปได้อย่างไร

อายุของบ้านขึ้นอยู่กับอะไร

อายุของบ้านขึ้นอยู่กับว่าทำจากวัสดุอะไร  บ้านที่ทำด้วยโครงสร้างไม้ โครงเหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็กกัน

บ้านที่โครงสร้างทำด้วยไม้มีอายุประมาณ 30 ปี สำหรับบ้านโครงเหล็กจะมีอายุประมาณ 30 ถึง 50 ปี และสำหรับบ้านคอนกรีตเสริมเหล็กจะมีอายุได้ถึงประมาณ 40 ถึง 90 ปี

เคล็ดลับการทำให้บ้านมีอายุยืนยาว

เกี่ยวกับอายุขัยของบ้านนั้น มีเคล็ดลับในการรักษาบ้านให้อยู่ได้เป็นเวลานาน โดยไม่ต้องคำนึงถึงโครงสร้างของที่บ้าน

อย่างแรกคือการทำความสะอาดปกติ การทำความสะอาดสามารถยืดอายุบ้านของคุณได้ นอกจากนี้ เมื่อทำความสะอาดจะสังเกตเห็นจุดที่ต้องแก้ไขในบ้านได้ง่าย และหากจัดการซ่อมแซมแก้ไขทันที ก็สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาใหญ่ได้

ขั้นตอนต่อไปคือการซ่อมแซมตำแหน่งที่บกพร่อง หากคุณพบชิ้นส่วนที่ชำรุดและปล่อยทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแล ชิ้นส่วนนั้นจะได้รับความเสียหายมากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้อายุของบ้านสั้นลง การจ้างผู้รับเหมาหรือบริษัทรีโนเวทบ้านมาแก้ไข เช่น ซ่อมแซมรอยขีดข่วน ฯลฯ จะช่วยยืดอายุการใช้งาน

อายุขัยโดยทั่วไปของบ้านจะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของบ้าน แต่ถ้ารักษาความสะอาดเป็นประจำและทำความสะอาดบ่อยๆ ก็จะยืดอายุบ้านให้ยาวนาน